Tutorstvo

Osnovni namen tutorstva je ustvariti:

  • organizirano  skrb  za  razvoj  vsakega  posameznega  študenta  od  vpisa  v  študijski  program  do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in visokošolskimi učitelji/sodelavci ter med študenti, visokošolskimi učitelji/sodelavci in VŠZV kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v učno okolje;
  • reševanje  splošnih  in  specifičnih  problemov  študentov,  še  posebej  študentov  s  posebnimi potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljše prehodnosti študentov in višje kakovost študija.
Tutorska dejavnost se bo VŠZV delilo na študentsko tutorstvo in na učiteljsko tutorstvo. Študentsko  tutorstvo  je  oblika  tutorske  dejavnosti,  pri  kateri  študentje  svetujejo  svojim kolegom pri študiju in reševanju drugih vprašanj na VŠZV.  Učiteljsko  tutorstvo  je oblika  tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji  in  sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

V pripravi je model tutorstva, ki ga Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec pripravlja v sodelovanju s Študentskim svetom VŠZV in študenti visoke šole.

Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji