Raziskovalna dejavnost

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) poudarja, da je raziskovalno delo novo znanje za ohranjanje zdravja in za dobro počutje vseh ljudi.

Zdravstvena nega na ARRS ni vodena kot raziskovalna veda, zato si bo visoka šola v prihodnje prizadevala, da se slednja umesti kot raziskovalna veda v klasifikacijo ARRS in evropsko klasifikacijo raziskovalne dejavnosti (CERIF – CERCS). Namen raziskovanja na področju zdravstvenih ved je razvijati znanja, ki podpirajo in usmerjajo njegov razvoj. Raziskovanje omogoča izboljševanje kakovosti v zdravstvu.

Raziskovanje v zdravstveni negi ni namenjeno samo razvoju teoretičnih znanj, ampak mora biti usmerjeno predvsem v izboljšanje klinične prakse zdravstvene nege. Visoka šola si bo prizadevala preko raziskovalnega inštituta razvijati klinično raziskovanje in poiskati možnosti in poti za uspešen prenos raziskovalnih odkritij v prakso.

Zdravstvena nega mora delovati na osnovi raziskovalnih rezultatov (na dokazih podprta praksa zdravstvene nege).


Na VŠZV se  raziskovalno delovanje usmerja na področje zdravstvenih in socialnih ved. Raziskovalci se vse bolj usmerjajo na področje preventive, gerontologije in dolgotrajne oskrbe. Temeljne enote strokovnega in znanstveno raziskovalnega dela so katedre. Raziskovalci se združujejo v interdisciplinarnih raziskovalnih  področjih, s ciljem zagotavljanja kakovostnejše zdravstvene in socialne obravnave  posameznikov in družbe kot celote. V ospredju raziskav so dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so resen zdravstveni in socialni problem družbe, saj zmanjšujejo kakovost življenja. VŠZV se tako osredotoča na longitudinalno raziskovanje življenjskega sloga prebivalcev koroške regije v okviru Raziskovalnega inštituta in  Centra za kakovost življenja in zdrav življenjski slog.  Potencialni vpliv izsledkov raziskav je tako varovanje zdravja populacije in socialnega blagostanja. Ostale raziskave , ki jih izvajamo so vezane na različne ravni, tako na lokalno, nacionalno kot mednarodno (Hrvaška, Finska, Črna Gora, Avstrija, Nemčija, Irska, Velika Britanija, Italija, Grčija in druge). Izsledki raziskav in vsebine raziskovanja so vpete v študijske programe, ki jih izvajamo.

Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji