Raziskovalni inštitut

 

Predstojnica Raziskovalnega inštituta

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik, znanstvena sodelavka


Predstavitev Raziskovalnega inštituta

Raziskovalni inštitut se je ustanovil z namenom, da bo omogočal smotrnejšo organizacijo in koordinacijo znanstveno raziskovalnega dela na področju zdravstvenih ved. Ugotovitve raziskovalnega dela bodo tudi podlaga za razvijanje novih študijskih programov VŠZV.

V letu 2012 je Raziskovalni inštitut podpisal sporazum o sodelovanju na področju raziskovanja z Inštitutom za zdravstvene vede Univerze v Oulu (Finska). 


Raziskovalni inštitut VŠZV bo povezoval visokošolske učitelje in sodelavce ter bo izvajal naloge v skladu s 22. členom statuta VŠZV in:

 • izdajanje znanstvene revije z objavo aktualnih strokovnih in znanstvenih člankov s področja zdravstva in zdravstvene nege ter drugih ved v okviru dejavnosti kateder VŠZV. Vključevanje tujih strokovnjakov v uredniški odbor in možnost pridobitve SCI faktorja za revijo;
 • aktivno vključevanje študentov VŠZV v raziskovalno delo;
 • spremljanje in prijavljanje VŠZV na objavljene domače in mednarodne raziskovalne projekte, katere razpisuje ARRS, MVZT in druge institucije v Republiki Sloveniji;
 • informiranje in koordiniranje dela raziskovalne skupine VŠZV;
 • druga dela in naloge po naročilu dekanice VŠZV in prodekana/ice za raziskovanje.

Z ustanovitvijo inštituta želimo doseči naslednje cilje:

 • ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenosa znanja v javno korist;
 • združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja zdravstva in zdravstvene nege, ki s svojim raziskovalnim delom in z uvajanjem najsodobnejšega znanja in metod v vsakodnevno klinično prakso dvigujejo kakovost in strokovnost izvajanja zdravstvenega varstva populacije;
 • razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov.

Kazalniki kakovosti

Inštitut bo pri svojem delu spremljal naslednje kazalnike uspešnosti in učinkovitosti:

 • Število pridobljenih znanstveno raziskovalnih projektov iz ARRS, MVZT in drugih virov.
 • Število znanstvenih dogodkov na leto.
 • Število objavljenih raziskav raziskovalcev VŠZV v domačih in mednarodnih revijah.

Poročilo raziskovalne dejavnosti bo del evalvacijskega poročila visoke šole.

 

Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji