O šoli

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec je samostojni, zasebni visokošolski zavod, ki sta ga ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in Javni zavod koroško višje in visokošolsko središče (KOVIVIS).

Visoka strokovna šola je bila ustanovljena na Mednarodni dan medicinskih sester, 12. maja 2009. Odlikuje nas odličnost v izobraževanju in raziskovanju na področju zdravstvenih ved. V kratkem obdobju delovanja smo ustanovili Raziskovalni inštitut in ustanovili raziskovalno skupino za področje Zdravstvenih ved, Karierni center, pridobili strandardno ERASMUS listino in sklenili bilateralne pogodbe sodelovanja s tujino ter vzpostavili strokovno knjižnico za področje zdravstvenih ved.

Na visoki šoli razvijamo in vzpostavljamo lastni sistem mentorstva in tutorstva. Za vsakega študenta imamo izdelan individualni program kliničnega usposabljanja, kjer je določen časovni in vsebinski obseg kliničnega usposabljanja. Študentu je določen neposredni, klinični mentor, ki je zaposlen v učnem zavodu. Neposredni nadzor nad opravljanjem kliničnega usposabljanja ter ocenjevanje uspešnosti študenta je naloga neposrednega kliničnega mentorja iz učnega zavoda. Za proces mentorstva in kakovostnega izvajanja kliničnega usposabljanja je odgovoren habilitiran visokošolski učitelj šole.

VŠZV Slovenj Gradec ima jasno opredeljene naloge, ki so v pristojnosti in odgovornosti kliničnega mentorja in naloge, ki so v pristojnosti visokošolskega učitelja  šole. Področje kliničnega usposabljanja je jasno definirano v EU direktivi, kateri smo zavezani v skladu za akreditiranim študijskim programom. Z vsemi učnimi zavodi ima šola sklenjene letne pogodbe o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja.

Za izvajanje naštetih dejavnosti šola razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode poučevanja (npr. simulacije, virtualna resničnost, učenje na daljavo, na dokazih temelječa zdravstvena nega – EBN, na problemih temelječe učenje (PBL) in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega vključevanja študentov v izvajanje študijskih programov.

Trenutno je naše delovanje usmerjeno v kakovostno izvajanje študijskega programa Zdravstvena nega  prve  stopnje in  podiplomskega, magistrskega    študijskega    programa  druge  stopnje  Zdravstvene vede (Javno zdravje, Zdravstvena nega in Fizioterapija). Želimo, da se razlikujemo od drugih in dosegamo najboljše rezultate, tako na področja izobraževanja, raziskovanja, kot mednarodnega sodelovanja.

Pri delovanju in razvoju bomo sledili našim temeljnim vrednotam delovanja: odličnosti v visokem šolstvu, kakovostemu izobraževanju, partnerstvu, razvoju raziskovanja, mednarodni mobilnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti ter se pomembno povezovali z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja.

Uradne ure referata

za študijske in študentske zadeve

v času študijskega procesa:

Za študente VŠZV Deli z:

 

 

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec

Referat: 070 723 628 in

             02 620 96 47

E: referat@vszv-sg.si

 

 

 

ponedeljek,


sreda, petek:


11:00 - 13:00

 

 

 

torek in 


četrtek:14:00 - 15:30
 ©2011-2012 VŠZV. Vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji